DSP alapú mérőeszköz tesztkörnyezetének megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Orosz György
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen szakdolgozat témája egy DSP alapú mérőeszköz automatikus tesztrendszerének megvalósítása. A sorozatban gyártott eszközöknél elkerülhetetlen hogy a gyártósorról hibás termékek kerüljenek le, de ezek egy jól konstruált tesztmetódussal jól kiszűrhetőek. A mérnökök elé komoly feladatokat állít, hogy a minden részletre kiterjedő tesztfolyamatokat megtervezzék. Szakdolgozatomban egy vasúti rendszereknél használt mérőeszköz automata tesztrendszerének hardver és szoftver komponenseinek tervezését mutatom be.

Tervezés előtt fel kell térképezni, hogy a tesztelendő eszköznek a gyártás során mely részeiben léphetnek fel hibák, és hogyan lehet a legbiztosabban és leggyorsabban megtalálni őket. A sorozatban gyártott eszközöknél lényeges, hogy a tesztelés minél gyorsabban és a lehető legkevesebb emberi beavatkozással legyen elvégezhető. Az ennek megfelelően kialakított teljesen automata tesztek elősegítik az egységnyi idő alatt elkészített termékek számának növelését.

A feladatom megoldása során számos különböző programot és programozási rendszert kellett alkalmaznom, ezért dolgozatomat ezek áttekintésével kezdem. Elsőként a LabVIEW és TestStand fejlesztőkörnyezeteket mutatom be, mivel a PC-n futó teszt szekvenciát a TestStand készítettem el, amihez LabVIEW-ban és C#-ban fejlesztett modulokat is használtam. A felhasznált programok és technológiák ismertetése után részletes bemutatásra kerül a tesztelendő mérőeszköz és a hozzá csatlakoztatott induktív szenzor. Ezt követi a tesztrendszer specifikációjának ismertetése. A specifikáció után a hardver egyes komponenseinek tervezésénél hozott döntéseket részletezem. A hardver részeinek leírását a TestStand-hez készített kiegészítő modulok ismertetése követi. A szakdolgozatom végén pedig magát a TestStand-ben elkészített szekvenciát mutatom be.

A feladatom megoldása során megtervezett és elkészített tesztelő rendszer a specifikációnak megfelelően működik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.