DSP irányítású Forward konverter tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Balogh Attila
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomamunkámban bemutatom egy saját felhasználásra szánt DSP irányítású forward konverter tervezési valamint megvalósítási lépéseit.

A működés megértéséhez és a megfelelő struktúra kiválasztásához részletesen ismertetem a szükséges elméleti alapokat. Ez magában foglalja a forward konverterek valamint a hozzájuk szervesen kötődő buck konverterek elméleti hátterét. Ezen kívül a fojtótekercs illetve transzformátor tervezéssel, méretezéssel kapcsolatos tudnivalók is bemutatásra kerülnek.

Az elméleti áttekintést követően ismertetem a specifikációban felállított paramétereknek megfelelő hardver tervezési fázisait. Ez többek között kiterjed a főköri elemek méretezésére, a félvezetők hűtésének megtervezésére valamint a feszültség- ill. áramérzékelő áramkörök megvalósítására. Ezt követően kifejtem az elkészült kapcsolási rajz alapján megvalósított nyák lap főbb tervezései szempontjait.

A hardver tervezésének áttekintése után az implementálásra kerülő szabályozási struktúrát részletezem, majd a továbbiakban a beágyazott szoftver működését foglalom össze.

Dolgozatom végén bemutatom az áramkör élesztését, bemérését valamint a közben felmerülő hibák kiküszöbölését.

Végül értékelem az elvégzett munkát, és javaslatot teszek az áramkör további minőségbeli javítására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.