Demonstrációs alkalmazás fejlesztése operációs rendszer funkciók bemutatására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Micskei Zoltán Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az operációs rendszerek területén oktatott algoritmusok megértése nagymértékben járul hozzá a mérnöki gondolkodásmód fejlődéséhez. A hallgató szembekerül az alkalmazott megoldások hasznosságának vizsgálatával és szembesül az egymásnak ellentmondó igények és kritériumok rendszerével. Emiatt folyamatosan kerülnek kifejlesztésre az algoritmusok működését prezentálni képes eszközök. Ez a dolgozat is egy hasonló eszköz kifejlesztésével foglalkozik.

Elsőként meghatározásra kerülnek azok az elvek, melyeket létező alkalmazások már megvalósítanak. Ezután az Operációs rendszerek c. tárgyhoz igazított igények szerint részletesen specifikálásra kerülnek a fentieket teljesítő feladatok. Ehhez szükség van az algoritmusok és metrikák, valamint az azokhoz tartozó problémakörök bemutatására. A témakörből implementáció során kihagyandó részek megemlítését követően részletesen bemutatásra kerül a tervezés folyamata.

Kifejtésre kerülnek a tervezés során alkalmazott fontosabb tervezési minták. Az alkalmazás szerkezetének és működésének körvonalas bemutatása során összefoglalásra kerülnek azok az okok, amelyek felhasznált megoldások alkalmazásához vezettek. Rövid kitérőként szót ejtek a fejlesztés során felhasznált technológiákról, valamint azokról az okokról, amelyek alkalmazásukhoz vezettek.

Végül nem maradhat el az elkészített alkalmazás értékelése sem, melyhez a sajátomon kívül külső forrásból származó, de az operációs rendszerek területét már alapjaiban ismerő hallgatók véleményei alapján állítottam össze. Az elhangzott vélemények alapján megkísérlek objektív tanácsokat adni arra, hogy a későbbiekben hogyan lehetne tökéletesíteni az itt elkészített demonstrációs alkalmazást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.