Demonstrációs célú ciklikus teljesítményterhelést végző berendezés tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ress Sándor László
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A jelen dolgozat célja egy ciklikus teljesítményterheléses teszt vezérlését ellátó berendezés. Az eszköz feladata a tesztelésnél használt nagyáramú kapcsolás időzítése, valamint a tesztelendő alkatrészen fellépő feszültség mintavételezése. A dolgozat kitér a feladat elvégzéséhez szükséges mikrokontrolleres kártya kiválasztásának körülményeire, részletesen rávilágít az eszköz előnyeire és hátrányaira. A tesztelési környezet moduláris kialakítására a programozható eszköz saját fejlesztőkörnyezetében kerül sor, melynek működtetése az ezen alkalmazásban létrehozott, letesztelt, majd a kártyára feltöltött programkód szerint történik. Az elvégzett próbamérések eredményei, a mért adatokból levont következtetések ismertetése, a vizsgálati metódus jelentősége, gyakorlati alkalmazhatósága zárja a dolgozatot, a későbbi felhasználás szempontjainak figyelembevételével, az esetlegesen felmerülő problémák lehetőség szerinti kiküszöbölésének, a tervezendő eszköz jövőbeni továbbfejlesztési körülményeinek tárgyalásával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.