Depressziós beszéd akusztikai és fonetikai jellegzetességeinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dolgozatomban egészséges és diagnosztizáltan depressziós személyek, akusztikai paraméterei közti eltéréseket vizsgálom kötött szöveges felolvasáskor. A depresszió megfelelő időben történő diagnosztizálása emberéleteket menthet. Pszichiáterek szerint hallás alapján is eltérés mutatkozik a depressziós beszédben, mint akusztikai produktumban. Dolgozatom célja a beszéd azon akusztikai jellemzőinek detektálása, melyek az egészséges és a depressziós csoportokat hatékonyan elkülönítik.

Dolgozatomhoz készítettem felvételeket depressziós betegekkel a Semmelweis Klinika Pszichiátriai osztályán, melyeket fonémaszinten szegmentáltam. E felvételekből, és a tanszéken elérhető korábbi egészséges, már szegmentált felvételekből PRAAT program segítségével nyertem ki a következő paramétereket: ’E’ hang alapfrekvenciája, első és második formánsfrekvenciája, intenzitásingadozás, beszéddallam dinamika, teljes szünethossz, felvétel teljes időtartama, teljes szünet aránya a felvétel időtartamához képest, fonémaszám, beszédtempó, artikulációs tempó, szünetek és zöngés hangok aránya, zöngés és zöngétlen hangok aránya.

A két csoport akusztikai jellemzőinek ábrázolását oszlopdiagramok segítségével, elemzését pedig statisztikai analízissel végeztem. A statisztikai elemzéshez kétmintás T-próbát használtam.

Dolgozatomban sikeresen azonosítottam olyan akusztikai paramétereket, melyek alkalmasak a két csoport elkülönítésére. Az eredmények bizakodásra adnak okot, és további kutatásra ösztönöznek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.