Diagnosztikai tesztszoftver továbbfejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tevesz Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A járműiparban alkalmazott vezérlőegységek elvárt funkciója a diagnosztika. A vezérlőegységek szerepköreinek és képességeinek növekedésével arányosan a diagnosztikai funkciók is bővültek, és mára nem csupán hibakeresési lehetőségeket nyújtanak. Az ilyen lehetőségek megfogalmazása érdekében több szabvány is született, amelyekben részletesen definiáltak ezeket, továbbá sok, az alkalmazással kapcsolatos megoldás is bekerült a szabványokba, amivel a kompatibilitás biztosítható más, ugyan ilyen diagnosztikai eljárást alkalmazó eszközökkel. A kommunikációs protokolloknak megfelelően célszerű volt az ISO/OSI modell rétegei szerint felosztani a szabványok működését, így a feladatok is pontosan definiálhatók. A dolgozat szempontjából kiemelkedően fontos az UDS (Unified Diagnostic Services)[1] diagnosztika szabvány. Az ISO/OSI modell alapján az alkalmazási réteg kerül részletes tárgyalásra, amely szolgáltatásainak tesztelése az egyik kitűzött cél. A tesztelés mellett meg kell teremteni a lehetőséget az adatok feldolgozására, ugyanis egy tesztkörnyezet, amely képes bonyolult tesztlépések sorozatát elvégezni, rendelkeznie kell az adatfeldolgozást segítő lehetőségekkel. Egy több tíz vagy százezer lépést tartalmazó teszt esetén csupán egy naplófájl olvasása nehézkes, majdnem lehetetlen feladatot görgetne a vezérlőegységet tervező mérnök elé. Ez az igény fogalmazta meg egy grafikus alkalmazás lehetőségét, amely segít a kimenet kiértékelésében, és a funkcióinak kialakításánál a legfontosabb szempont a hibakeresés egyszerűsítése. A teszt működőképességének bizonyítása során adott volt a lehetőség a vezérlőegység diagnosztikai funkcióihoz kapcsolható hibáinak javítására, így tényleges bizonyítékot nyújtva annak működőképességére. A megvalósításhoz elengedhetetlen ismereteket jelentett UDS és diagnosztikai szabvány és az ODX (Open Diagnostic Data Exchange) diagnosztikai adatbázis szerkezete.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.