Dielektromos folyamatok hőmérsékletfüggésének vizsgálata PVC szigetelésű kisfeszültségű kábeleken

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom témája a dielektromos folyamatok hőmérsékletfüggésének vizsgálata PVC szigetelésű kisfeszültségű kábeleken. Ebben a témában a kisfeszültségű kábelek polarizációs spektrumának hőmérsékletfüggését vizsgáltam.

A dolgozat elején a felhasznált szakirodalmak segítségével mutattam be a szigetelések öregedésének folyamatát, az öregedést befolyásoló tényezőket, az élettartam-számítás alapjait és az élettartam hőmérsékletfüggését.

A második részében a vizsgálati módszerek egy részhalmazát, a roncsolásmentes vizsgálatokat és a hozzájuk szükséges elméletet ismertettem. A romlási folyamatok a polarizációval és a vezetési árammal hozhatók kapcsolatba, a mérések ezeknek a vizsgálatával foglalkoznak.

Végül a mérést és a mérési eredményeket értékeltem ki. A mérés az VR módszeren, vagyis a teljes feszültségválasz mérésen alapszik. A méréseket 5 különböző hőmérsékleten végeztem, 10°C-os lépcsőkkel. Ezután kezdődött az öregítés 110°C-on. Öregítés után újra elvégeztem a méréseket, ezáltal összehasonlítható a polarizációs spektrum és ennek hőmérsékletfüggése az öregítés előtt és után is. A kapott eredményeket grafikusan ábrázoltam, amely grafikonok alapján vontam le a következtetéseim.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.