Differenciál védelmek vizsgálata EMTP/ATPDraw/Omicron környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

A diplomaterv feladata az ATP-EMTP hálózat szimulációs programrendszer segítségével olyan tesztkörnyezet létrehozása, melynek segítségével az alaphálózati transzformátorok differenciál védelmei off-line módon vizsgálhatóak. A dolgozat bevezetésében a transzformátorok jelentőségének és a különbözeti védelem működésének átfogó ismertetése áll. Ezután a védelem alapvető problémái és a leképezésükhöz szükséges ismeretek kerülnek részletezésre a szimulációs környezetben megvalósított modellekkel együtt. A hálózati szimulációkon keresztül a dolgozat részletezi a transzformátor bekapcsolási áramlökés jelenségét, az áramváltó telítésének hatását, bemutatja a különböző típusú transzformátorokkal kapcsolatos zárlatok hatásait, és a transzformátor túlgerjesztés következményeit, valamint a szimpatikus áramlökés esetét. A szimulációkból kinyert tranziens jelalakok és a kialakulásukhoz hozzájáruló hálózati körülmények kiértékelésre kerülnek olyan szempontból, hogy bizonyos események, mint például a megszakítók vezérelt kapcsolásai milyen esetben lehetnek az áramlökés szempontjából a leg kevésbé optimálisak, ezáltal hogyan idézhető elő hibás védelmi működés. A dolgozat a tranziens események kiértékelését, a kinyert jelalakok OMICRON relé vizsgáló berendezéssel végzett, védelmi vizsgálatra történő felhasználási módjának ismertetésével zárja. A diplomaterv további részében egy transzformátor differenciál védelem statikus vizsgálata áll, végül a kidolgozott hálózati modellekre alapozva egy hallgatói mérés kerül tartalmi szinten megtervezése.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.