Digitális adatátviteli rendszer vizsgálata és megvalósítása PXI platformon

OData támogatás
Konzulens:
Krébesz Tamás István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A számítástechnika fejlődésével a mérnöki alkalmazásokban megjelent egy új fogalom a szoftverdefiniált elektronika. A koncepció az egyre bővülő számítási kapacitásban rejlő lehetőségek szoftverben történő kihasználásán alapszik. A hardver elemek általánosításával a kívánt funkciók egyre nagyobb hányada kerül szoftverben implementálásra.

A diplomamunka célja vezetéknélküli kapcsolat kialakítása és vizsgálata egy digitális adatátviteli protokol implementálásán keresztül, a szoftverdefiniált elektronikát támogató, National Instruments PXI platformon.

A PXI platform magában foglalja a PXI keretet a benne elhelyezett modulokkal, a műszer magját képező általános célú számítógépet és a rajta futtatott programot. Az adatátviteli rendszer kialakítása során az adóoldali funkciók megvalósításához az NI PXI-5671 vektor-jelgenerátort, a vevőoldali funkciók implementálásához az NI PXI 5661 vektor-jelanalizátor modulokat használtam. A platformhoz köthető a hardver mellett a szoftverfejlesztő-környezet, melynek programozási nyelve a LabVIEW. A LabVIEW egy adatfolyam típusú grafikus programnyelv, amely nagymértékben támogatja a virtuális műszerek funkcionalitásának szoftverben történő implementálását. A jelgenerátorhoz és a jelanalizátorhoz rendelkezésre álló LabVIEW API-k (Application Programming Interface) lehetővé teszik a modulok magas szinten történő kezelését. A modulok a komplex burkolók elméletén alapuló, alapsávi ekvivalens jelkezelést támogatják. Az alapsávi ekvivalens egy olyan jelreprezentáció, mely a hardverfunkciók általánosításán keresztül lehetővé teszi a különféle RF alkalmazások szoftverben történő implementálását. Az elkészített LabVIEW alkalmazás végzi a PXI modulok működtetését, a jelfeldolgozási faladatok végrehajtását.

Az adatátvitel vizsgálatát bithiba arány görbe felvételével, szemábra és a konstellációs diagram felrajzolásával végeztem. A vizsgálat eredményeiből ismertetem, hogy mely részek módosítása ajánlott, illetve felvázolom a továbbfejlesztési lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.