Digitális információfolyam feldolgozását segítő alkalmazás fejlesztése Windows 8 platformra

OData támogatás
Konzulens:
Balássy György Miklós
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Manapság az embereket rengeteg forrásból, nagyon nagy mennyiségű digitális tartalom éri. Nagyon fontos a mindennapi életben, hogy ezt az információhalmazt az ember hatékonyan és pontosan fel tudja dolgozni, hiszen ezzel veheti fel a versenyt az élet számos területén.

A dolgozatomban megvizsgálom, hogy mik a napjainkban legelterjedtebb információs források, ezek feldolgozására külön-külön milyen lehetőséget biztosít a technika. Az elemzés alapján meghatározom azokat a közös pontokat, melyekre egy aggregáló rendszert építhetek. Ezt követően pedig bemutatom a tervezett rendszer felhasználói felületét, egy Windows 8 platformon, HTML5, CSS3 és JavaScript programozási nyelvek segítségével készített alkalmazáson keresztül. Az elkészült program RSS feedeket, valamint kézzel meghatározott feladatokat aggregál, ezeket lehet a hatékony munkavégzés elvei mentén kategorizálni.

Végigjárom az alkalmazás elkészítse során felmerülő nehézségeket, és az azokra adott megoldásaimat, illetve a működéshez szükséges kulcs algoritmusokat is bemutatom. A dolgozatom végén az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeit elemzem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.