Digitális iránytű illesztése mobilis robothoz LabVew környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Mindig nagy érdeklődést mutattam az irányítástechnika irányába, ezért mindenképpen olyan témán szerettem volna dolgozni, ami összefügg vele.

A dolgozat témája az volt, hogy felszereljek egy digitális iránytűt egy mobilis robotra. Az iránytű abszolút orientációt képes meghatározni, melynek segítségével különböző pozícionálási feladatok oldhatók meg, tehát egy mobilis robot elengedhetetlen részegysége.

Dolgozatom elkészítése során megismerkedtem a digitális iránytűk működési elvével. Az illesztéshez felhasználtam a National Instruments hardveres egységeit és a LabVIEW szoftverkörnyezetet. A DANI mobil platformra és a Single Board RIO kártyára történik a valós idejű kód generálása a LabVIEW FPGA és RT moduljaiban. Ezen összetevők áttekintését mutatja be a dolgozatom.

A különböző lehetőségek áttekintése után egy CMPS03 típusú iránytű került kiválasztásra és beszerzésre, melyet teszteltem és illesztettem a robothoz. A LabVIEW szoftverkörnyezetbe be vannak építve a szenzor kiolvasásához és kalibrálásához szükséges virtuális műszerek.

Egy egyszerű orientációs programmal prezentáltam, hogy az iránytű megfelelően működött a robottal.

Dolgozatomat hasznosnak tartom, mert úgy érzem elősegítette a szakmai fejlődésemet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.