Digitális kaputerminál fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pilászy György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen dolgozat egy a 2 vezetékes nyilvános telefonhálózatra csatlakozó moduláris kaputerminál fejlesztésével foglalkozik. A mikroelektronikai és a távközlési technológiák gyors fejlődése a kaputelefonos és beléptető szolgáltatásokat nyújtó berendezésekre is ki terjedt, új koncepciók és megoldások kerültek az újabb termékekbe. A nyilvános telefonhálózatra csatlakozó kaputerminál is egy részét képezi azon megoldásoknak, ami a hagyományos kaputelefonos készülékektől eltérően egy már meglévő kommunikációs hálózatot használ fel. Manapság már szinte minden épületben be van vezetve a nyilvános telefonhálózat, és sok helyen emellett még mindig egy külön telefonhálózat él a kaputelefonos rendszer számára. Ez a megoldás viszont integrálja a kaputelefonos rendszert a nyilvános telefonhálózatba, ezzel csökkentve az épületben futó vezetékek számát. A fejlesztés a kaputerminál egy mikrokontrolleres kapcsolással megvalósítható vezérlőberendezésére irányult, aminek a feladata az, hogy az összes különböző modulok felhasználásával kialakítható kaputerminál számára automatikusan biztosítsa a lekezelést. A fejlesztés során figyelembe kellett venni a jelenleg kapható kaputerminálok által nyújtott szolgáltatásokat, valamint a nyilvános telefonhálózatra csatlakozás fontosabb előírásait. A fejlesztés egy rendszerterv készítéssel indult, ami alapján a kaputerminál egyes moduljainak áramköri terve és a vezérlőberendezést működtető programok készültek el.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.