Digitális műsorszórójelek optikai átvitelének összehasonlító vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Gábor
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A dolgozatom témája a vezetett optikai összeköttetések vizsgálata, digitális modulációt hordozó rádiófrekvenciás jelek segítségével. A téma feltételezi az optikai távközlés, és a műsorszóró hálózatok alapjainak ismeretét. A dolgozat célja, hogy felhasználva a két terület ismereteit, létrehozzon olyan mérőhálózatot, melyben a legfontosabb átviteli paraméterek vizsgálhatók. Ez a vizsgálat történhet műszeres méréstechnika, illetve számítógéppel történő jelfeldolgozás felhasználásával, melyek közül az utóbbit valósítottam meg a Matlab szoftvercsomag Communication Toolbox segítségével.

A dolgozat három fő egységbe szerveződik. Az elsőben az optikai hálózatokban használatos eszközök és alapvető fizikai tulajdonságait ismertetem. Olyan eszközökről van itt szó, mint a lézerdióda, a fotodióda, és az optikai szálak. A másodikban a műsorszóró rendszereket és különböző modulációs típusokat tekintek át mind az optikai, mind az elektronikus tartományban. Tekintettel a dolgozatban kitűzött feladatra, nagy hangsúlyt fektetek a lézerek direkt modulációjára és a digitális moduláció, különösen a QAM megvalósítási lehetőségére. A harmadik és egyben utolsó rész az elkészített számítógépes jelfeldolgozó szkriptet mutatja be és az elvégzett mérések eredményei láthatók benne a négy mérőelrendezésnek megfelelően. Minden mérési összeállítás elején egy négyes ábracsoporton összehasonlíthatók az adott lézerrel, különböző szálhosszakra és vivőfrekvenciákra kapott bithibaarány és jel-zaj viszony értékek. A további ábrákon a maximálisan használható szálhosszakon és frekvenciákon átvitt jel spektrumábrái és a demodulált jel időfüggvényei, konstellációs ábrája és szemábrája látható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.