Digitális szobatermosztát készítése vezeték nélküli hőszenzorral

OData támogatás
Konzulens:
Kardos Gergely
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A beágyazott rendszerek és azon belül is a mikróvezérlők ágazata az elektronikán belül, feltörekvőben van. Egyre több területen, és egyre nagyobb számban jelennek meg az „intelligens” eszközök. Például a háztartási elektronikában, autóiparban, multimédiás eszközökben, orvosi berendezésekben, és nem utolsó sorban az épület-automatizálásban. Jelen szakdolgozatom célja az elektronika ezen ágazatának megismerése, és alkalmazása egy termosztát megvalósításán keresztül. A téma már az Önálló Laboratóriumi munkám részét is képezte, aminek keretében a hardver egy része elkészült. A feladat később kiegészült egy vezeték nélküli hő szenzor megvalósításával.

A dolgozatom első részében bemutatom a hardver tervezésének menetét. Kitérek az alkatrész-választásra, a kapcsolási rajz megtervezésére, és az áramkör legyártására is. Megemlítem a tervezés alatt vétett hibáimat, és leírom tapasztalataimat. A diplomamunkám következő részében bemutatom a valós idejű operációs rendszerek működését, és a piac domináns szereplőit is. Majd az egyik leggyakrabban használt ilyen rendszer, a FreeRTOS működését, és az általa nyújtott eszközöket mutatom be.

A következő két fejezet a szoftver tervezéséről szól. Itt fejtem ki a termosztát működését, és annak megvalósítását. Kitérek a hőmérsékletmérésre, és a vezérlésre. Bemutatom a kijelzőt vezérlő szoftver, és a vezeték nélküli modul működését. Majd végül az USB kezelő függvényeket, és a programbetöltés menetét írom le.

A ezt következő fejezetben a vezeték nélküli szenzort és annak a szoftverét mutatom be. A legvégén röviden ismertetem a fejlesztői környezetet, és a fejlesztés közben szerzett tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.