Digitálisan vezérelt kapcsolóüzemű tápegység tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Balogh Attila
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szakdolgozatom keretében a feladatom egy digitálisan vezérelt szinkron feszültségcsökkentő DC/DC konverter tervezése és kivitelezése volt. Az elkészült átalakító egy PC-re megvalósított Windows alkalmazásról vezérelhető, így a felhasználói igényeknek megfelelően működés közben is változtatható, beállítható több paramétere is. Ezek többek között a kimeneti feszültség, kimenő áram alapjel, szabályozók paraméterei, áramkorlát.

A munka első fázisában a konzulensemmel felállítottuk a részletes specifikációt, meghatároztuk a tápegység paramétereket. A specifikációt követően egy rendszertervet készítettem, melyben meghatároztam az egyes egységek feladatait, kiválasztottam a tervezéshez szükséges eszközöket. Munkám mind hardvert, mind beágyazott szoftvert, mind PC-s szoftvert is tartalmaz, tehát egy komplex rendszert alkot.

A hardverfejlesztést a tápegység átalakító kapcsolásának tervezésével és méretezésével kezdtem, egyes segéd áramkörök, mint a hardveres túlfeszültség védelem és a hardveres áramkorlát működését reprezentáló szimulációkat végeztem. Megterveztem a szükséges NYÁK-ot, melynek gyártatása után beültettem a kiválasztott alkatrészeket. Ezen egységnek az élesztését rögtön ezután el is végeztem.

Ezt követően a kiválasztott mikrokontrollerre elkészítettem első körben a beágyazott vezérlő szoftvert, melynek legfőbb feladata megteremteni a kapcsolatot a PC-s vezérlés és a hardver között, mintavételezés és szabályozástechnikai feladatok.

Mivel a PC-s alkalmazás folyamatosan kapcsolatban van mikrokontrollerrel, így e kettőnek tervezését valamelyest párhuzamosan végeztem. Egy megfelelően működő, az igényeket jól kielégítő Windows alkalmazást készítettem.

A szakdolgozat keretében bemutatom a rendszerszintű felépítést, felvázolom az egyes egységek feladatait. Három fizikailag is elkülöníthető egységre bontom az elkészült rendszert, és külön fejezetekben tárgyalom ezeket.

Összességében elmondható, hogy elkészítettem a teljes működő rendszert, így a felhasználó üzembiztosan vezérelheti PC-ről a DC/DC konvertert a neki megfelelő paraméterekkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.