Dinamikus metamodellezés

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mezei Gergely
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Manapság egyre inkább szükség van olyan megoldásokra a modellalapú szoftverfejlesztés területén, amelyek a korábbi megközelítéseknél rugalmasabb, ugyanakkor szigorúbb módszereket tudnak biztosítani. Számos olyan klasszikus modellezési módszer van, ami a kétszintű megközelítést támogatja. Ezek a megoldások azonban nem feltétlenül követik jól a szoftverfejlesztő ipar által támasztott követelményeket, rugalmatlanok és a kiegészítő, komplex összefüggések gyakran csak erőltetve adhatók hozzá a modellekhez. A módszer rugalmatlanságát feloldhatja, ha többszintű metamodellezést alkalmazunk, ahol a szintek jobban megfeleltethetőek a valóságban megjelenő absztrakciós szinteknek. A többszintű metamodellezés ugyanakkor több új problémát is felvet, például, magának a példány – típus kapcsolatnak az újragondolását is szükségessé teszi.

Az elmúlt évtizedben számos olyan megközelítés jelent meg a szakirodalomban, amely a többszintű metamodellezés elveinek kidolgozását, pontosítását célozta meg. A területen ugyanakkor ennek ellenére nincsenek még széles körben elfogadott alapelvek, minden megközelítés más-más funkciókat támogat.

A tanszéki kutatásként indult Dynamic Multi-Layer Algebra (DMLA) megközelítés több szempontból is újszerű eljárásokat alkalmazva képes a modern ipari igényeinek minden szempontból megfelelő megoldást adni. A DMLA megközelítés jelenleg kutatási fázisban jár, ahol a kezdeti koncepciók kidolgozását követően nagy szükség van azok tesztelésére, összehasonlítására, elemzésére és a felhasználók számára elérhetővé tételére.

A diplomamunka keretein belül bemutatom a többszintű metamodellezés problémáit általánosságban, illetve ismertetem a DMLA modellezési formalizmusát. Bemutatok egy általam kidolgozott klasszifikáció alapú megközelítést, amely alkalmas szakterület specifikus vizuális nyelvek megtervezésére. Ezt a megközelítést felhasználva kidolgozok egy vizuális nyelvet, amely alkalmas a többszintű metamodellezés folyamatának rugalmas leírására DMLA-ban. Esettanulmányok segítségével bemutatom a szakirodalomban megjelenő többszintű metamodellezési megközelítések előnyeit, illetve hátrányait. Végül összefoglalom az elért eredményeket, illetve a jövőbeli terveket a DMLA fejlesztéseihez kapcsolódóan.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.