Dinamikusan konfigurálható optikai hálózatok

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjaink rohamosan növekvő adatátviteli igényét mind a sebesség, mind az áthidalni kívánt távolságok szempontjából kizárólag optikai hálózatok tudják kiszolgálni. A világ egészét behálózó optikai DWDM gerinchálózatok ma már hihetetlen mennyiségű adat átvitelét képesek megoldani.

A hálózat alapját jelentő fizikai linkek, az egyes hullámhosszakkal felépített fényutak kiépítése azonban ma is manuális módon történik, így a változó hálózati igényekhez csak lassan, jelentős mérnöki munkavégzést követően tudnak alkalmazkodni. Amennyiben a fényutak kiépítése automatikusan történne, a hálózat gyorsabban és hatékonyabban tudná kiszolgálni a felé támasztott igényeket.

A dolgozat célja egy olyan hálózat létrehozása, amely szakít a statikus hálózatok kialakításának módszerével, és a napjainkban rendelkezésre álló berendezések használatával megvalósítja az útvonalak dinamikus kapcsolását, amennyiben az lehetséges.

Ehhez szükséges az optikai gerinchálózatok működésének, problémáinak megértése, majd a dinamikus kapcsoláshoz szükséges fizikai berendezések ismertetése.

A dolgozat rávilágít a mai berendezések hiányosságaira, illetve kifejti, hogy milyen eszközök, szoftverek használatával lehetne a hálózatok dinamikus viselkedését elérni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.