DirectCompute alapú színtérleképzés fraktálgeometriákon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szécsi László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A természetben is előforduló komplex geometriák, úgymint terep vagy növényzet modellezése, illetve valós idejű megjelenítése a hagyományos módszerek használatával több akadályba is ütközik. A Dr. Szécsi László által leírt KRS (Kernel Reflection Sequences) eljárás a Hutchinson által definiált IFS (Iterated Function Systems) feltételeinek megszorításával leírt geometriák modellezésére, és megjelenítésére ad hatékony megoldást.

Dolgozatomban ennek az eljárásnak a továbbfejlesztésével, képességeinek kibővítésével foglalkoztam. A bevezetőben ismertetem az eljárás hardveres és szoftveres környezetét, nevezetesen a Direct3D, DirectCompute API-kat. Ezután a KRS geometriák modellezésének és megjelenítésének működését részletezem, majd kitérek a megjelenítés további optimalizálásának elméleti, és gyakorlati részleteire. Ezt követően megvizsgálok számos, a megjelenítés működési elvéből következő újféle látványjavító eljárást, valamint részletezem az implementálás részleteit. Az implementált funkciókat egy tenger alatti színtér elkészítésével illusztrálom.

Végül összevetem az elért eredményeket a hagyományos módszerek által nyújtott lehetőségekkel, valamint tárgyalom az eljárás továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.