Direkt konverziós rádió adó/vevő hardver tervezése mikrohullámú ISM sávra

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Koller István
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Ebben a dolgozatban egy direktkonverziós elven működő rádió adó és vevő modul tervezését és kivitelezését mutatom be, mely alkalmazható lesz egy vezető nélküli robotrepülőgép (továbbiakban UAV, Unmanned Aerial Vehicle) fedélzetén elhelyezett nagyfelbontású digitális kamera (esetleg más hasonló jelforrás, pl.: hőkamera) adatainak a földi állomásra történő továbbítására. A teljes feladat igen összetett: jelforrás jelének fogadása, annak feldolgozása, a csatornakódolás, végül moduláció majd kisugárzás, a földi állomásban ugyanezen feladatok visszafelé, kiegészítve a földi antennaforgatási és átkapcsolási műveletekkel. Ezen feladatok közül én a földi és légi állomás RF fokozatainak megtervezését és az analóg-digitális illetve digitális analóg interfészek megvalósítását tűztem ki célul.

Dolgozatom első részében áttekintem a direktkonverziós rádió alapelveit, működési módjait, előnyeit és hátrányait, valamint gyakorlatban előforduló nehézségeket, illetve a szokásosan alkalmazott modulációs módszereket. Összehasonlítom a szuperheterodin elvű rádióval, kitérek rá, miért előnyös egy ilyen méretű UAV esetében ennek a módszernek az alkalmazása.

A második részben a rádiós modulok konstrukciós kérdéseivel foglalkozom, ismertetem a rádiós hardverrel szemben támasztott fizikai és elektromos követelményeket, vázolom a megvalósítandó hardver rendszertervét. Ezután a konkrétan alkalmazásra kerülő hardverelemeket ismertetem, valamint a tervezés folyamatát.

Végezetül kitekintésképpen vázolom az FPGA-ban megvalósítandó hardver funkcionális felépítését, kitérve az egyes részegységek szerepére és működési elvére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.