Diszkrét esemény vizsgálati módszerek és alkalmazásuk hívás szekvenciák elemzésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ekler Péter
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A jelenlegi hibafeltárási és -elhárítási megoldások mobil hálózatokban nem elég hatákonyak. Ebben a dolgozatban egy új megközellítést javaslunk. Ez a hálózati rendszerüzenetek diszkrét esemény analízésén alapszik, mivel egy hang hívás üzenetek sorozataként is leírható a hálózat nézőpontjából. Ez a megoldás nem csak szignifikánsan volna képes csökkenteni a hálózati hibák kezeléséhez szükséges erőfeszítéseket, hanem további bepillantást is engedne a hálózati hibák természetébe.

Hogy elkészülhessen egy proof-of-concept library és egy az ezt használó demó alkalmazás, széleskörű irodalomkutatás készült, miközben kiválászta kerültek a megfelelő hasonlósági metrikák és klaszterezési módszerek mind az off-line, mind pedig az online analízis számára. A tervezési és implementációs folyamatokat érintő kihívások és konklúziók kiemelésre kerültek.

Folyamatos, több szempontból történő kiértékelés és összehasonlítás kísért minden kidolgozott és felhasznált metrikát és klaszterezési megoldást. Tárgyalásra kerülnek az ezekből levont következtetések és a több hónapnyi valós adatokon történő tesztelésből nyert tapasztalatok is. A végső kiértékelés kétséget kizáróan megmutatta, hogy megvalósíthatósági tanulmányunk maradéktalanul elért minden kitűzött célt azzal, hogy több mint képes közel valós időben a hálózati hibák karakterisztikáról hasznos információval szolgáltatni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.