Diszkrét eseményű szimulációs keretrendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Gábor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Számos folyamat, többek között gyártásautomatizálási, logisztikai, utasáramlási rendszerek működése jól leírható eseménygráfok segítségével, melyek szimulációja segíti a rendszer hatékonyságának elemzését, a szűk keresztmetszetek felderítését, a paraméterváltozások hatásának előzetes vizsgálatát.

A diplomaterv a diszkrét eseményű rendszerek modellezési formalizmusai és az ezeket használó szoftvereszközök bemutatása után egy olyan szoftvereszköz fejlesztését ismerteti, mely egy grafikus felhasználói felület segítségével támogatja az eseménygráf-alapú modellezést és szimulációt. Az elkészített eszköz az egyszerű modelleken felül képes a paraméteres eseménygráfok és job-shop modellek kezelésére, a modellek újrafelhasználását alrendszerek formájában támogatja. A szimuláció eredményeiről a szoftver automatikusan statisztikákat készít, azokat grafikus formában is megjeleníti, ezen felül képes a diszkrét eseményű rendszert leíró diszkrétidejű állapotteres reprezentáció identifikációjára is. Az elkészített keretrendszer képességei egy komplex példán keresztül kerülnek bemutatásra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.