Dob trigger MIDI konverter tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Benesóczky Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A dolgozat egy dob trigger MIDI konverter tervezésével, deszkamodell megépítésével és en-

nek mérésével foglalkozik. Egy dob trigger feladata az, hogy egy dobtestre történő leütésből

létrehozzon egy olyan feszültségimpulzust, amiből triggereseményt adhatunk és megmér-

hetjük az ütés erősségét és. A munka során megvalósítottam egy ilyen eszközt, ami egy

pergődobból és abba megfelelően beleszerelt piezo érzékelőből áll.

A piezo által generált jelet egy csúcsegyenirányítóra kapcsolom. A csúcsegyenirányító

tartalmaz egy kondenzátort, aminek a feszültsége felugrik, ha beérkezik a bemenetére egy

impulzus, majd megfelelően nagy időállandóval ez lecseng.

Az így létrejövő jelet rákapcsolom egy Atmel ATMega128 típusú mikrokontroller analóg-

digitális konverterére. Mivel ez a mikrokontroller egy maximum 19 kHz mintavételi frek-

venciájú A-D konvertert tartalmaz, és a 8 bemeneti A/D csatornát multiplexálja, így nem

lenne jó megoldás az analóg csatornák folyamatos figyelése és a triggereseményt szoftverből

generálni, a jel pontatlansága miatt.

A mikrokontroller feladatának megkönnyítése végett további feladatokat valósít meg az

analóg áramkör. A kapcsolás egy deriváló fokozattal figyeli a jelben történő ugrásokat és egy

komparátor segítségével az ugrások hatására egy impulzust generál. Ennek az impulzusnak

a lefutó éle alkalmas időpontot jelent a csúcsegyenirányított jelből való mintavételre. Ez

azért fontos, mert a feladat célja az ütés erősségének a meghatározása is.

Az így generált impulzust egy jelszint illesztő tranzisztor segítségével a kontroller külső

megszakítás bemenetére kapcsolom.

A szoftvert fel kellett készíteni több bemeneti csatorna fogadására. Az alapötlet az,

hogy a főprogramban egy állapotgép van, ahol minden bemeneti csatornához tartozik egy

állapot, ami annak az adatait feldolgozza. Az állapotváltások időzítésére az A/D konvertert

használtam fel. Ha az A/D konvertert free run üzemmódban használjuk, akkor kb. 19 kHz-

es mintavételezéssel minden új minta hatására egy belső megszakítást eredményez. Ez

alkalmas az állapotgép időzítésére is.

A szoftver a triggeresemény hatására egy MIDI üzenetet küld. A MIDI (Musical Inst-

rument Digital Interface) egy hangszerek közötti adatkommunikációra alkalmas protokoll.

Ezt a MIDI üzenetet egy hangmodul fogadhatja, ami az üzenet hatására, az ütés erősségétől

függő dobhangot generál.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.