Docker alkalmazása HPC környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szeberényi Imre
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szakdolgozat egy Docker-t használó HPC rendszer fejlesztését — a követelményeket, a

felhasznált technológiákat, a kialakított architektúrát, egyes műszaki megoldásokat és az

implementációt — mutatja be.

A fejlesztés célja az egyetemi szuperszámítógép, a Superman felújítása, eddigi üzemel-

tetési problémáinak megoldása és jövőbeni problémák lehetséges megelőzése.

A dolgozat elemzi a jelenlegi rendszer megoldásait, a tapasztalatok alapján új követel-

ményeket vezet be. Ismerteti a megvalósításhoz kiválasztott technológiákat: a HTCondor

rendszer felépítését és használatát, a konténer technológiát — linux namespace-ek,

cgroups, stb. Bemutatja a Docker konténert és használatát, valamint a konténerek közöt-

ti hálózat kiépítésére használt VXLAN hálózati protokollt. Kitér az Ansible konfiguráció

menedzsment eszköz használatára, mely az új rendszer által igényelt függőségek telepítését

és a konfigurációs fájlok beállítását segíti.

Tárgyalja a jelenlegi rendszer üzemeltetéssel kapcsolatos problémáit és ezek megoldása-

it. Ismerteti az új rendszer implementációjának részleteit. Bemutatja a rendszer fejleszté-

séhez és teszteléséhez használt fejlesztő és tesztkörnyezetet, valamint a rendszer bővítését

elősegítő minta implementációt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.