Dolby surround rendszerek és Wave Field Synthes kompatibilitás-vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Firtha Gergely
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A dolgozatom témája a csatorna és modell alapú hangtér-reprodukciós módszerek közötti kompatibilitás vizsgálata. A két rendszertechnika közötti átjárást a kevert források azonosítása és szétválasztása jelenti, amely a digitális jelfeldolgozásnak jelenleg is kutatás alatt álló tématerülete. A bevezetés után bemutatom a manapság használatos sokcsatornás hangrendszereket és a nehézségeket a források szeparálására nézve. Továbbá ismertetek néhány eljárást, amely alkalmas a feladat végrehajtására.

Részletesen kifejtem az Independent Component Analysis algoritmust, annak előnyeit és hátrányait, valamint megvalósíthatóságát és alkalmazhatóságának feltételeit különféle források használata esetén. Megvizsgálom, hogy milyen előfeldolgozási módszerekkel növelhető a hatékonysága, valamint kifejtem az egyes esetekben a vele kapcsolatos várakozásaimat.

Ezt követően a már implementált algoritmus kimeneteleit hasonlítom össze a különböző jelfeldolgozási alkalmazások esetén, és értékelem az eredményeket az előzetes remények figyelembevételével. A dolgozatot összegzés zárja, amelyben összefoglalom az eredményeket és kitekintést nyújtok a továbbfejlesztési lehetőségek, jövőbeli célok felé.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.