Döntéstámogató eljárás kidolgozása kistérségi megújuló energia hasznosításhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hartmann Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Az Európai Parlament 2009-ben kiadott irányelve szerint 2020-ra közösségi szinten a teljes energiafelhasználás 20 %-át megújuló forrásokból szükséges fedezni. Magyarország ezen kezdeményezés keretein belül vállalta, hogy 10,9 %-ra növeli a megújuló villamosenergia-termelés részarányát az évtized végére. A célérték teljesítéséhez további beruházások szükségesek, az irányelv alapján kulcsfontosságú szerepet kaphat a kistérségekben rejlő potenciál kiaknázása a megújuló energiát hasznosító elosztott energiatermelés támogatásával.

Dolgozatomban hazánk ezen évtized végéig meghatározott energiapolitikájának, illetve a jelenleg hatályos, kiserőművek csatlakozási feltételeire vonatkozó szabályzatok rövid áttekintését követően bemutatom a kidolgozott támogató eljárást, amellyel felmérhető egy kistérségben rejlő nap-, és szélenergia hasznosítási potenciál.

Egy grafikus szoftver segítségével egy földrajzi és egy, a kistérség középfeszültségű hálózatának vizsgált leágazásait tartalmazó térképet illesztettem egymásra. A vizsgálat során a kiválasztott terület egy négyzetháló segítségével meghatározott méretű négyzetekre kerül felosztásra, ebben színezéssel megadhatóak a földrajzi adottságok, illetve a vezetékek nyomvonala. Fontos premissza, hogy egy négyzetben egy kiserőmű létesíthető, illetve a számítás releváns bemenő paraméterei állandóak. Ezt követően egy közelítéssel, amelyhez kizárólag az adott vezetékszakasz kezdő és végpontjának zárlati teljesítményének ismerete szükséges, megállapítottam a vezeték köztes négyzeteinek zárlati teljesítményét, és az ez alapján csatlakoztatható kiserőmű teljesítményét, illetve becsült beruházási költségét. Egy európai adatbázis segítségével minden négyzetre megállapítottam a napsugárzásból előállítható villamos energia éves mennyiségét, ez, illetve fiktív szélsebesség-térkép alapján számítható a tervezett kiserőmű éves bevétele.

Végül gazdasági számítások, és meghatározott beruházási keret alapján adódtak az üzleti szempontból maximális haszosítást jelentő négyzetek. A hálózatszámító szoftverben létrehozott hálózati modellben szimulációk segítségével ellenőriztem, hogy az eljárás során eredményül kapott kiserőművek hálózati feszültségre gyakorolt visszahatásai valóban a szabványos értékeken belül maradnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.