EDFA vezérlőpanel készítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az erbiummal adalékolt optikai szálas erősítő (röviden EDFA) szerepe kiemelkedő a mai modern optikai hálózatokban. Megfelelő felépítéssel és vezérléssel nagy hatótávolságú, regenerátorok nélkül 600 km-es összeköttetést is lehetővé tesz. Mivel az eszköz optikailag átlátszó, így fontos szerepet kaphat a jövő tisztán optikai hálózataiban.

Diplomámban bemutatom az EDFA optikai erősítőt, annak alkalmazását, felépítését és működését. Ismertetem főbb jellemzőit, karakterisztikáit, melyek ismeretével optimális átvitelt valósíthatunk meg.

A következőkben bemutatom a BME Optikai és Mikrohullámú átviteli laborjában található, nagyteljesítményű EDFA vezérelhetőségének egy realizációját. Ehhez mérések által fölvettem a vezérléshez szükséges karakterisztikákat. A vizsgált EDFA tartalmaz 6 db pumpáló lézert, melyeket teljesítmény és hőmérséklet szempontjából is stabilizálni kellett. Tartalmaz továbbá egy vezérelhető optikai csillapítót, melynek léptetőmotorjának vezérlését is meg kellett oldanom. Munkám során bemutatom a tervezés lépéseit, az áramköri realizációtól, annak szimulációjától kezdve a próbapanel, majd a nyomtatott áramköri lap tervezésén át a konkrét mérésekig.

Az utolsó részben pedig sort kerítettem a digitális vezérlés megvalósítására is, melyet a Raspberry PI számítógéppel végeztem el. A vezérlést a számítógép GPIO portja segítségével, I2C buszon keresztül oldottam meg, a programot pedig PYTHON nyelven írtam.

Összefoglalásként elmondhatom, hogy egy jól használható vezérlőpanelt készítettem az EDFA modulhoz, mely továbbfejleszthető, például nagyobb tudású, komplexebb vezérlőprogram írása által.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.