EMC, harmonikus áramok mérése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Lénárt Ferenc
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az 50 Hz-es hálózatra rákapcsolt berendezések esetén szabványok határozzák meg, hogy ezen berendezések maximálisan mennyi felharmonikus zavart bocsáthatnak ki a hálózatra.

A diplomaterv keretein belül először ismertetem a megoldani kívánt probléma elméleti hátterét és a megoldáshoz használt eszközöket, módszereket. Röviden bemutatom az EMC-t mint alkalmazásterületet, valamint a szabvány által meghatározott, teljesítendő kritériumokat, melyeket méréseinkkel ellenőrizni kívánunk. Részletesen leírom az áramtranszformátorok – és általánosságban a hangfrekvenciás transzformátorok – tervezését befolyásoló számos tényezőt és kihívást, különös tekintettel az alkalmazott vasmagok tulajdonságaira. Ismertetem a számítógépen használt eszközöket és a biztonsági szempontokból felmerülő, esetlegesen alkalmazható extra komponenseket.

Részletesen dokumentálom az elvégzett munkát, az elvégzett számítások, mérések és megfontolások szerint időrendi sorrendben felépítve. Ebben a dokumentációban leírom a feladat értelmezését és azt a számos változtatható paramétert, melyek a méretezés során egyszerre jelentettek variációs lehetőségeket, ugyanakkor kezelhetőségi problémákat is. Ábrákon szemléltetem a kiindulási és az egyszerűsített modellek áramköri rajzait, valamint diagrammokon mutatom be a mérések és az átfogó számítások eredményeit. Bemutatom az elkészült eszköz bemérését és kalibrációját, majd ismertetem az eszközzel elvégzett próbaméréseket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.