EMC zavarszűréshez használt diszkrét elemek rádiófrekvenciás jellemzőinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Szombathy Csaba Zoltán
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatom az Elektromágneses Kompatibilitás (innentől EMC) - Vezetett zavarok szűrésével foglalkozó területén szűrő-optimalizációval foglalkozik . A dolgozatom bevezető része irodalom-kutatásra, valamint a tématerület felderítésére koncetrálódik. Átfogó képet ad az EMC problémák típusairól, valamint a velük szembeni védekezési módszerekről, lehetőségekről.

A dolgozat célja egy DC motor vezérlőjében megvalósított – vezetett zavarok elnyomására szolgáló – szűrő diszkrét elemeinek mérése. A differenciális módusú zavarelnyomásért felelős lég illetve ferrit-magú induktivitás valamint a szűrőben használt további elemek rádiófrekvenciás impedanciájának vektor analizátoron keresztüli mérési módszerét valósítom meg a félév során. A vizsgálandó diszkrét szűrőelemekre igaz, hogy 150kHz-108MHz – es frekvenciatartományban kell szerepüket betöltsék, azonban a méréseim , valamint a szimulációk a 9kHz-1GHz frekvenciasávban lettek kivitelezve. Szűrő-optimalizálás céljából lég és ferrit-magú tekercshez nagyfrekvenciás szimulációs modellt készítek. A rádiófrekvenciás (innentől RF) tartományban működő szimulációt CST Microwave Studio® – nagy-frekvenciás szimulátor – segítségével készítem. A lég- és ferritmagos tekercs modelljét a fenti frekvenciatartományon a mért impedancia menet alapján hitelesítem, hogy olyan validált elem-modellhez jussak, melyet megbízhatóan felhasználhatok a bevezetéskor megismert szűrő-topológiákban. A modell valósághoz közelítése során a modellt 2D szimulációba építve valós lezárásokat illesztek a szűrőre, valamint bevezetem a nem 3 dimenzióban szimulált elemekre a parazitával felruházott modelljeiket. Ez alapján optimális szűrőtípust javaslok, majd elkészítem e topológiának a 3 dimenziós modellét. A 3D-s modellhez csatolom a 2D szimulációban a parazitákkal felruházott diszkrét modelleket, és a gerjesztést, így valós szűrőhöz még pontosabban illeszkedő elrendezést kapván eredményül. A javasolt szűrőt megvalósítva méréssel ellenőrzöm, a szűrő tényleges hatékonyságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.