Eclipse alapú grafikus szerkesztő technológiák összehasonlítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ujhelyi Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szoftverfejlesztés egyik leginkább elterjedőben lévő paradigmája a modellvezérelt fejlesztés, amelynek alkalmazása során a létrehozandó szoftver rendszer egy absztrakt modelljét készítjük el. Ezen kiindulási modell a fejlesztés későbbi szakaszaiban jó alapként szolgálhat az elkészítendő alkalmazás futtatható forráskódjának automatikus legenerálására, valamint az egész rendszer működésének a validálására.

A modellvezérelt paradigma alkalmazásának további előnye, hogy a futtatható forráskód generálhatósága jelentősen lecsökkenti az alkalmazás elkészítéséhez szükséges fejlesztési költségeket illetve annak időtartamát is, továbbá az esetleges fejlesztői figyelmetlenségekből adódó kódolási hibák lehetősége is jelentősen lecsökken.

A paradigma alkalmazásának egyik követelménye, hogy letisztult, jól körülhatárolt szakterületi szintaxisokat, nyelveket lehessen definiálni az egyes modellek struktúrájának és tulajdonságainak a leírásához.

Az Eclipse nyílt fejlesztőrendszer kiváló lehetőséget biztosít különféle szakterületi modellek létrehozása és testreszabására a platform jó bővíthetőségi, kiterjeszthetőségi tulajdonságainak, valamint az általa felhasználható, modellezést elősegítő eszközök rendelkezésre állásának köszönhetően.

Szakterületi modelleket gyakran különféle grafikus szintaxisok által szokás megadni, mivel azok jól követhetővé és érthetővé teszik a modellvezérelt paradigma által történő tervezés menetét. Ebből adódóan grafikus leíró nyelvek definiálására több keretrendszer is elérhető, amelyek eltérő képességekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek.

Jelen dolgozat keretében a nyílt forrású, Eclipse alapú grafikus szerkesztő technológiák bemutatására és összehasonlítására kerül sor egy szakterület-specifikus modellezési feladat kapcsán.

A technológiák sajátosságait és képességeit minden egyes esetben egy konkrét szerkesztő alkalmazás megvalósításán keresztül mutatom be, amelynek során grafikus szintaxist hozok létre egy szakterület specifikus nyelvhez. A megfelelő keretrendszereket általános szempontok szerint is összehasonlítom, képességeikre és alkalmazhatóságukra vonatkozóan.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.