Eclipse alkalmazások felületének automatikus tesztelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ujhelyi Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomatervem célja az Eclipse felhasználói felület tesztelésének megkönnyítése. Felhasználói felületek teszteléséhez a felületen meghatározott műveleteket kell végrehajtani, majd vizsgálni kell az arra adott válaszokat, változásokat. Erre több eszköz is rendelkezésre áll programozott környezetben, melyek használata általában fejlesztőközeli, alacsony absztrakciós szinten zajlik. A feladatot ez az alacsony szintű megközelítés teszi indokolttá.

Célom egy olyan modellezési környezet kialakítása, amely magas szintű, jól érthető, szabad megfogalmazást enged meg a tesztelendő funkcionalitásnak és a tesztelés lépéseinek leírására. Ezen intuitív, teszteszköztől független, leíró nyelv biztosítja a tesztelő számára a tesztforgatókönyvek jó olvashatóságát, követhetőségét.

A kialakított környezetben egy köztes réteg igénybevételével ez a leírás egyszerű lépésekkel tehető futtathatóvá, és könnyen integrálható a meglévő programozott környezetbe. E köztes réteg tartalmazza az általa nyújtott elemi lépések leképezését egy konkrét tesztelő technológiára.

A feladat megoldása során bemutatom a tesztelés általános fogalmait, céljait és szokásos lépéseit, valamint ismertetem a feladat során érintett konkrét eszközöket, technológiákat és módszertanokat.

Végigkövethetőek az új modellezési környezet létrehozásának lépései, mely során felhasználom a rendelkezésre álló mai, modern eszközöket és a viselkedésvezérelt módszertant. Az így létrehozott környezet a Jnario nevű eszköznek köszönhetően a tesztelt rendszer dokumentálását is elősegíti, hiszen a közérthetően kifejtett tesztesetek alapján a felhasználói dokumentáció egy részét képes automatikusan generálni.

A diplomaterv zárásaként egy konkrét példán szemléltetem a létrehozott új rendszer és egy létező felülettesztelő eszköz működését, végül összehasonlítom a két megoldást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.