Eclipse környezetbe integrált járműbusz vizualizáció

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjaink modern jármuveinek összetett funkcióit egymással kapcsolatban álló elektronikus

vezérloegységek (ECU) valósítják meg. Az így létrejövo bonyolult elosztott rendszer tervezése

és tesztelése nehéz mérnöki feladat. Az autóiparban a komponensek kimeríto tesztelése

elengedhetetlen a fejlesztés korai fázisától kezdve.

Az AUTOSAR szabvány által definiált modellezési nyelv lehetové teszi autóipari rendszerek

muködésének és a rendszerben zajló kommunikációnak szabványos leírását. Ezen

modellek elegendo információt tartalmaznak egy a vezérloegységek között zajló kommunikáció

megfigyelésére alkalmas eszköz konfigurációjának eloállítására.

A vezérloegységek muködésének tesztelése során megkerülhetetlen azok kommunikációs

jeleinek megfigyelése. Erre a célra a piacon számos eszköz és hozzájuk kapcsolódó PC

oldali szoftver érheto el. Ezen megoldások, hátránya, hogy noha gazdag vizualizációs és

gyakran szimulációs eszközkészlettel rendelkeznek, a hálózaton utazó keretek szerkezetét

(vagyis az általuk hordozott, a felhasználó számára jelentéssel bíró adatok formátumát)

gyártó és/vagy hálózatspecifikus leírásmódban várják (CAN DB, Fibex). Kézenfekvonek

tunik egy olyan megoldást fejleszteni, amely az ECU-k kommunikációjának leírására használt

AUTOSAR modellt tudja referenciaként használni, köztes leírásmódok kikényszerítése

nélkül.

A megvalósított Trace szoftver lehetoséget biztosít AUTOSAR alapú vezérloegységek

kommunikációjának megfigyelésére akár üzenetek, PDU-k vagy szignálok szintjén. A kommunikáció

megjelenítheto táblázatos és grafikus formában, valamint a kiválasztott szignálokhoz

külön indikátorok is rendelhetok. A megfigyelési napló igény esetén CSV fájlba

mentheto az adatok késobbi feldolgozására. A megjeleníto képes a szignálok értékének

alapján különbözo statisztikai paraméterek számítására is.

Az eszköz a megjelenítendo üzenetek, PDU-k, szignálok valamint a kommunikációs

kapcsolatot biztosító csatornák paramétereinek konfigurációját egy adat modellben tárolja.

A konfigurációs modell könnyedén származtatható az AUTOSAR szabványos System

Description modelljeibol. A konfigurációs folyamatban – melynek során az üzenetek és a

hozzájuk kapcsolódó megjelenítési beállítások megadhatók – a felhasználót egy varázsló

segíti.

A szoftver a nyílt forráskódú Eclipse keretrendszerre és hozzá kapcsolódó technológiákra

épül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.