Egy 800 háztartásból álló falu villamos-energia ellátása részben napelemes rásegítéssel.

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dán András
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozatom fő célja az volt, hogy egy 800 háztartásos falu kisfeszültségű elosztóhálózatának a hálózati veszteségét csökkentsem napelemes rendszerek optimalizált elhelyezésével és méretezésével. Ennek során első lépésként szakirodalom kutatást végeztem a napelemek energiatermeléséről és a hálózati veszteséget felépítő transzformátor- és vezeték veszteségről. Szükséges volt még a dolgozat elején a kiserőművek hálózatra csatlakozásának kritériumait megvizsgálnom, és a szakdolgozat témámhoz kapcsolódó szakirodalmi anyagokat felkutatnom, elemeznem.

Miután lefektettem a dolgozatom elméleti alapjait, első lépésben AutoCAD programot használva létrehoztam a kiírásnak megfelelő mérető falu településszerkezeti tervét. Majd egy ELMŰ Nyrt. által is használt kisfeszültségű hálózat tervező program segítségével elkészítettem a falu tervrajza alapján a falu kisfeszültségű elosztóhálózatát. A kapott hálózatot a villamos hálózatok analízisére készített DIgSILENT PowerFactory programban leképeztem. Itt figyeltem arra, hogy az elosztóhálózatot felépítő elemek a valóságnak megfelelően legyenek kialakítva, így a kommunális fogyasztók és a koncentrált fogyasztók is közel valósághű paramétereket kaptak, továbbá a transzformátorok, vezetékek és egyéb elemek is létező értékekkel vannak ellátva. A PowerFactory programban elkészült, transzformátor körzetekre bontott hálózatokon a DIgSILENT Programozási Nyelv (DPL) segítségével különböző Load-Flow szimulációkat hajtottam végre. A vizsgálatok során úgy haladtam, hogy a transzformátor körzetek közül kiválasztottam egyet, amit alaposabban megvizsgáltam a szakirodalom alapján, kísérletezéssel. Ezeknek a szimulációknak az eredményeiből azután következtetéseket tudtam levonni, amiket egy másik transzformátor körzet vizsgálata során tudtam igazolni. A dolgozatom befejezéseként pedig megvizsgáltam a kapott eredmények megvalósíthatóságát a rendszer nagysága és a hálózatra csatlakozás kritériumai alapján is.

Az eredményeim összegzéseképpen elmondhatom, hogy mindkét vizsgált transzformátor körzetben el tudtam érni, hogy a napelem energiatermelési időszaka alatt a hálózati veszteség 50% alá csökkenjen, amivel elértem a szakdolgozat kiírásában szereplő célt. Így levonhattam a dolgozatom konklúzióját, hogy a fenntartható fejlődésbe nem csak a megújuló energiatermelők nagyszámú telepítése tartozik, hanem azoknak a tudatos és jól irányított rendszerbe integrálása is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.