Egyedi tervezésű ütemezési algoritmus implementálása Linux környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Molnár Sándor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban számos kutatási munka folyik a jövő számítógépes hálózatainak megter-

vezésére. E kutatások egy része azt tűzte ki célul, hogy hatékonyabb és jobban átlátható,

könnyebben menedzselhető technikákat alkalmazzanak, mert a jelenlegi hálózatokat sokszor

több hálózati protokoll és algoritmus bonyolult, szinte átláthatatlan és nehezen menedzsel-

hető rendszerei működtetik.

Az egyik ilyen kutatási irány célja, hogy a hálózati erőforrások menedzsmentjét külön-

válassza a többi hálózati funkcionalitástól és egy egyszerű, könnyen menedzselhető hálózati

architektúrát alakítson ki. Diplomamunkámban az ezen a területen elvégzett kutatási, és

fejlesztési munkám eredményeit mutatom be. A kitűzött feladatom egy olyan újszerű és

egyedi tervezésű hálózati ütemezési algoritmus implementálása és tesztelése volt, mely része

lehet a fent vázolt új hálózati architektúrának.

A diplomatervemben bemutatom, hogy milyen ütemezési algoritmusokat használnak a

jelenlegi hálózatokban, illetve ismertetem az általam implementált algoritmus működési

elvét. Az új ütemezési algoritmus alkalmas különböző felhasználókhoz tartozó csomagokat

különálló sorokban kezelni, és soronként egyedileg menedzselni. Linux operációs rend-

szer kernelében implementáltam az ütemezőt, amelynek működését részletesen ismertetem

diplomatervemben.

Munkám során elvégeztem az ütemező validációs tesztelését is, amit példákkal szem-

léltetve mutatok be. Ezek után megvalósítottam az ütemezési diszciplínát a tc (Traffic

Control) program szabályainak felhasználásával is, amely módszer funkcionalitása mege-

gyezik a kernel moduléval. Ezen kívül a modulként implementált ütemezőt valós hálózati

környezetben is működőképessé tettem.

A diplomatervem végén összefoglalom a megvalósult fejlesztési irányokat és tárgyalom

az ütemező beilleszthetőségét a fent ismertetett, új hálózati erőforrás menedzsmentkezelő

rendszerbe.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.