Egyenáramú hálózat szekunder védelmét ellátó eszköz kijelző moduljának fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pilászy György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szakdolgozat témája egy másodlagos védelmi berendezés mikrokontroller alapú kijelző moduljának fejlesztése, amely a felhasználó számára világos és egyértelmű formában képes megjeleníteni a berendezés paramétereit, beállításait, és egyben lehetőséget biztosít azok módosítására is.

Az első fejezetben rövid bevezető formájában kerül bemutatásra a választott téma aktualitása, és az azzal kapcsolatos legfontosabb információk. Ezt követően a védelmi berendezés egy tipikus alkalmazási környezete, működése és az általa biztosított védelmi funkciók kerülnek leírásra. A harmadik fejezet a kijelző modul hardverelemeinek kiválasztásával, míg a negyedik a megvalósítandó rendszertervvel foglalkozik. Az ötödik fejezetben a rendszertervet megvalósító program részletes ismertetése található, az osztályleírásokkal, működésük bemutatásával. A hatodik fejezetben szerepelnek az elkészült modul tesztelésével kapcsolatos információk. A hetedik fejezet tartalmazza a felhasználói kezelői dokumentációt. Az utolsó fejezetben a szakdolgozat összefoglalója található, a kijelző modul további fejlesztési lehetőségeinek számbavételével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.