Egyes kémiai reakciók irányíthatóságának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Kémiai reakciók irányításának célja, hogy az előállítandó céltermék mennyiségének maximalizálása mellett a keletkező melléktermékek mennyiségét minimalizálni tudjuk. Ehhez ismernünk kell, adott reakció, illetve bemenet esetében melyek az irányíthatóság feltételei.

A dolgozatomban kémiai reakciók irányíthatóságával, speciálisan erős elérhetőségével foglalkozom. A vizsgált rendszerek bemenete a hőmérséklet változtatása. Az egyes reakciók nemlineáris dinamikával írhatók le. A vizsgálat során a rendszert leíró differenciálegyenletek és a bemenet által generált Lie-algebra dimenzióját határozom meg, majd ennek segítségével adok feltételt az irányíthatóságra. Először az oxim képzési reakció esetében vizsgálom meg, melyek az erős elérhetőség feltételei savas, illetve lúgos közeg esetén, majd egyensúlyi reakciólépést tartalmazó rendszerek erős elérhetőségére adok elégséges feltételt.

A dolgozat második részében reakciók pályatervezésével foglalkozom. Speciális struktúrájú kémiai rendszerek (soros reakciók, párhuzamos reakciók és egylépéses reakciók) esetében vizsgálom, adott pályához hogyan tervezhető bemenet.

Végül Matlab-Simulink környezetben modellezem a zárt körű irányítást az egyes reakciótípusok esetében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.