Egyfázisú aszinkron motorok tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda István
Villamos Energetika Tanszék

Diplomamunkám négy különböző egyfázisú aszinkron gép tervezésével foglalkozik, melyeket

a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-nél a TP szivattyúk termékcsaládjában alkalmaz-

nak. A bevezetőben röviden bemutatom a Grundfost, mint a világ vezető szivattyúgyártó

cégét, majd adok egy összefoglalót a szivattyúkról, a villamos hajtógépekkel szembeni kö-

vetelményeket szem előtt tartva.

A tervezési feladat részletezése, a követelmények áttekintése után összegyűjtöm az egyfázi-

sú aszinkron gépek tervezéséhez szükséges ismereteket, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

Ezek után áttekintem, hogy a Grundfosnál milyen tervezési megfontolásokat kell figyelembe

venni, hogy gazdaságilag előnyös és könnyen gyártható konstrukciót hozzunk létre.

Mielőtt a tervezési folyamatra térnék, bemutatom a Speedet, mint a Grundfosnál a tervezési

gyakorlat során alkalmazott egyik legfontosabb eszközt, kitérve a program által alkalma-

zott, aszinkron gépet leíró összefüggésekre.

A tervezést két nagyobb részben taglalom. Először bemutatom, hogy analitikus számítá-

sokkal, a különböző szakirodalomban fellelhető képletek alapján hogyan lehet a gépet mé-

retezni, számítani. Másodszor leírom azokat a lépéseket, amelyeket a vállalatnál végeztem

el, kiindulva az ott meglévő gépekből. Utána egy adott gép számítását elvégzem a megis-

mert képletek alapján. A Speeddel végzett és a szakirodalom alapján végzett számításokat

ezek után összehasonlítom.

Végül pedig bemutatom a legyártott prototípusok mérésének eredményeit, összehasonlítva

a követelményekkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.