Egyfázisú hálózatra kapcsolt napelemes inverter modellalapú irányítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sütő Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomamunkám célja, hogy megtegye a kezdeti lépéséket egy olyan egyfázisú, hálózatra csatlakozó napelemes (PV) rendszer tervezésében, mely az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék által fejlesztett, oktatási célú AMER platformmal is megvalósítható. A rendszer kidolgozása során a modell alapú szoftverfejlesztés módszertanát alkalmaztam MATLAB Simulink környezetben. A diplomamunka elkészítése során felépített rendszer magában foglalja egy teljes napelemes rendszer szakasz modelljét, illetve az annak irányításához szükséges MPPT, PLL és PR szabályozó algoritmusokat. A rendszer képes a hálózatba meddő teljesítményt is táplálni.

Az 1. Fejezet egy rövid bevezetést nyújt a megújuló energiatermelés aktuális trendjeibe, illetve megfogalmazza az általános elvárásokat a modern elosztott napelemes rendszerekkel szemben. Továbbá részletes bemutatásra kerül az AMER platform, ami alapján a rendszer hardver specifikációit is meghatározom.

A 2. Fejezet célja, hogy részletesen áttekintést adjon a vonatkozó elméleti alapokról. A hálózatra kapcsolódó PV rendszerek általános bemutatása után részletesen elemzem a kétfokozatú rendszerek jellemző felépítését és tulajdonságait. A fejezet lényegi része az ilyen rendszerek komponenseinek részletes áttekintése, melyben levezetésre kerül a napelem cellák egydiódás matematikai modellje, illetve ismertetem a szükséges szabályozó algoritmusokat.

Dolgozatom fő része a 3. Fejezetben kerül kifejtésre. Az előző fejezetben ismertetettek alapján levezetem hogyan építettem fel a javasolt napelemes rendszert. Először külön-külön foglalkoztam a rendszer hálózati és PV oldalával, hogy lehetőség nyíljon azokat egymástól függetlenül történő vizsgálatára. Végül bemutatom a teljes rendszer modelljét.

A 4. Fejezetben szimulációk alapján vizsgálom a megalkotott modelleket. Az eredmények alapvetően igazolják a rendszer megfelelő működését, de több problémára is rávilágítok. Az eredményeket és tapasztalatokat az 5. Fejezet foglalja össze, illetve több lehetőség is említésre kerül a projekt folytatására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.