Egységes dokumentáló rendszer FlexNet-es szoftverfejlesztéshez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozatom témája egy automatikus dokumentáló alkalmazás készítése, mely segítségével varázslószerűen tudjuk előállítani a kívánt részeket tartalmazó végleges szoftverfejlesztési dokumentációt, ezzel elkerülve a manuális, „kézzel másolgatós” alkalmazásdokumentálást. Használatával nagymértékben megkönnyíthető a különböző projektek dokumentálási hatékonysága.

A dolgozat elkészítésének folyamata három nagyobb részből tevődik össze. Az első részben a szoftver elkészítéséhez közvetlenül felhasznált, napjainkban elterjedt technológiákat ismertetem. Kiemelten kezelem azon komponenseket, melyek nélkülözhetetlenek a fejlesztés egyes fázisainak részletes ismertetéséhez. A második rész felvonásaként specifikálom az alkalmazás funkcionalitásával szemben támasztott követelményeket, melyeknek eleget kellett tennem a fejlesztés során. Az adatbázis struktúrájának részleges feltérképezése után, elkészítettem a számomra szükséges adatmodelleket. Ezt követően bemutatom az alkalmazás architekturális felépítésének, illetve a részkomponensek megtervezésének lépéseit. Végül részletekbe menően taglalom az egyes nézetek funkcióját az alkalmazással szemben támasztott követelmények függvényében. Az alkalmazás varázslóját képek illusztrálásával teszem szemléletesebbé.

A harmadik részben az elkészített alkalmazás tesztelését terveztem meg. A helyes működést két tesztelési módszer segítségével vizsgáltam meg. Az első módszernél az alkalmazás metódusaihoz valósítottam meg úgynevezett egységteszteket, melyek segítségével könnyen tesztelhetővé válik egy adott metódushoz tartozó funkcionalitás, adatbázis kapcsolat nélkül is. A második módszernél azt ellenőriztem, hogy az előre definiált lépések sorozatát végrehajtva, hasonló kimeneti eredményt kapok-e, mint ami az elvártnak megfelel. Ezeket kiértékelve levontam a megfelelő következtetéseket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.