Egyszerűsített közigazgatási beszerzési folyamat megvalósítása IBM technológiával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Szerte a világon jelenlévő probléma az állami ügyintézésben tapasztalható bürokrácia. Ez a jelenség ugyan egyre csökkenő mértékben, de hazánkban is tapasztalható, ráadásul nem csak az állampolgárok által igénybevett szolgáltatások esetén áll fenn, hanem a közigazgatási feladatok ellátását végző szervezeteken belül is, tehát a belső felhasználók is gyakran elszenvedői a problémának.

A közigazgatásban, ahogy a civil szférában is, rengeteg szerződést kötnek. Az állami szférában jellemzően közbeszerzési eljárás útján kerülnek meghatározásra a szerződő partnerek, viszont van egy törvény által megszabott értékhatár, ami alatt nem kötelező pályázat útján keresni szolgáltatót. A kiválasztás után kerülnek megkötésre a szerződések. A két eljárás szerződéskötési mechanizmusa néhány feltételbeli különbség miatt eltér. Mivel véleményem szerint a közbeszerzési eljárás után kötött szerződéseket nem érdemes elválasztani a pályáztatástól, azon szerződések modellezését választottam témámhoz, melyek értéke nem éri el a törvényi értékhatárt.

A szakdolgozatomban ezt a szerződéskötési eljárást tanulmányoztam, modelleztem és optimalizáltam a törvényi keretek által biztosított lehetőségek határain belül.

A szerződéskötés vizsgálata után megismerkedtem az üzleti folyamatok kezelésével, és ezek eszközeivel, melyek közül az egyik legjobb megoldást az IBM Business Process Management szoftvercsomagja nyújtja.

A folyamatot implementáltam az IBM BPM komponenseinek segítségével. Ennek eredménye egy olyan termék lett, mely különböző felhasználói felületek, automatizált részfolyamatok és szimulált háttértároló-rendszer segítségével egyszerűsíti meg a szerződéskötés adminisztrációját. A feladat megvalósítását követően teszteltem az elkészített rendszert.

A félév során szerzett tapasztalataim alapján a szakdolgozat végén összegeztem, hogy milyen fejlesztési lehetőségek rejlenek mind a közigazgatási folyamatban, mind az IBPM-rendszerben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.