Elektromágneses követőrendszerek zavarérzékenységének és torzításainak vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Haidegger Tamás Péter
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatal

Az elmúlt három évtized alatt az orvosi technológiák és eszközök jelentős fejlődésen mentek keresztül. Új trendek alakultak ki a betegek hatékonyabb - műszaki és technológiai eszközökkel támogatott - ellátására. A Minimál Invazív Sebészet (Minimally Invasive Surgery) célja, hogy a betegen minél kisebb vágást illetve belső sérülést okozva hajtsák végre az operációt. Ezáltal jelentősen lerövidül a betegek felépülési ideje, továbbá kisebb a vérveszteség, a szövődmények és a fertőzés veszélye.

A Kép Által Vezetett Sebészet segítségével lehetővé vált az egyes eszközök műtét közbeni valós idejű követése és mozgásuk megjelenítése a beteg 3D-s modelljén. A műtőkben legfőképpen az optikai alapú követőrendszerek terjedtek el, azonban egyre inkább teret nyer az elektromágneses követés is, melynél nem kell biztosítani a szabad rálátást. A generátor által előállított elektromágneses térben elhelyezett apró szenzorok pozícióját és orientációját szubmilliméteres pontossággal határozhatjuk meg. Az első és egyben legfontosabb alkalmazásuk a szívkatéteres eljárásoknál van, továbbá gyakran kerülnek alkalmazásba a bronchoszkópiai és az intervencionális radiológiai beavatkozásoknál.

Az elektromágneses követés jelenleg széles körű elterjedésének egyik legnagyobb korlátja, hogy érzékenyek a ferromágneses anyagokra és a külső elektromágneses forrásokra, ezáltal csökken a rendszerek pontossága és a megbízhatósága. Kutatócsoportok már régóta foglalkoznak azzal, hogy műszaki megoldásokat találjanak a mérési megbízhatóság és pontosság növelésére. Ezen tényezők megvalósításához szükséges a követőrendszerek hibáinak feltárása és modellezése, továbbá a különböző eszközök által okozott torzítások meghatározása.

A diplomamunkám keretében átfogó képet adok az elektromágneses követés technológiájáról, annak pontosságáról és hibáiról. Bemutatom az eddig használt kísérleti elrendezéseket és azok alkalmazhatóságát a hibák felmérésére. Részletezem az elektromágneses követőrendszerek statikus vizsgálatainál alkalmazott mérési protokollt, valamint azok eredményeit. Ezt követően ismertetek egy új mérési és modellezési technikát, mely alkalmas a pozíció adatok torzításának jellemzésére. Kitérek a szenzor dinamikus vizsgálatainál alkalmazott brachyterápiás platformra, majd tárgyalom a hiba kiértékelés módszerét és azok értékeit. Végül részletezem a sebészeti eszközök jelenléte által okozott torzítások mérését és azok eredményeit. Vizsgálataimnak legfőbb célja, hogy az elektromágneses követőrendszerek hibáiról minél pontosabb képet adjak, ezáltal eredményeim felhasználhatók lehessenek a hiba kompenzáció műtéti környezetben való megvalósításánál.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.