Elektromágneses műtéti követőrendszerek zavarérzékenységének egységes vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Haidegger Tamás Péter
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatal

Az elmúlt évtizedek során az orvosi technológiák és eszközök jelentős fejlődésen mentek keresztül. A számítógéppel integrált sebészet (Computer-Integrated Surgery – CIS) forradalmasította az intervenciós beavatkozásokat. A Kép Által Vezetett Sebészet különösen nagy hatással volt az idegsebészetre, ortopéd sebészetre és kardiológiára, ahol a műtéti navigációs rendszerek segítségével lehetővé vált a beteg pre- és intra-operatív felvételeinek valós-időben, a kívánt metszetben történő vizualizálása.

A műtőkben legfőképpen az optikai alapú követőrendszerek terjedtek el, azonban egyre inkább teret nyer az elektromágneses követés is, melynél nem kell biztosítani a szabad rálátást. Az elektromágneses (EM) generátor által előállított térben elhelyezett apró szenzorok pozícióját és orientációját szubmilliméteres pontossággal határozhatjuk meg.

Az elektromágneses követés jelenleg szélesebb körű elterjedésének egyik legnagyobb korlátja, hogy érzékenyek a ferromágneses anyagokra (laparoszkópos csipeszek, fémtálcák, műtőasztal, stb.) és a külső EM forrásokra, ezáltal csökken a rendszerek pontossága és megbízhatósága. Kutatócsoportok már régóta foglalkoznak azzal, hogy műszaki megoldásokat találjanak a mérési megbízhatóság és pontosság növelésére. Ezen tényezők megvalósításához szükséges a követőrendszerek hibáinak feltárása és modellezése, továbbá a különböző eszközök által okozott torzítások meghatározása.

A diplomamunkám keretében átfogó képet adok az elektromágneses követőrendszerek működési elvéről, azok pontosságáról és hibáiról. Bemutatom a pontossági és kalibrációs mérések során felmerülő hibákat. Részletezem a különböző rendszerek vizsgálati eredményeit, valamint az alkalmazott mérési protokoll validálását. Az adatok feldolgozását követően végrehajtottam az eredmények statisztikai analízisét, mely segítségével meghatározható a mérési hibák eloszlása. Végül kísérletet tettem egy általános mérési módszer kidolgozására és elvégeztem a rendszer reprodukálhatósági méréseit. Vizsgálataim legfőbb célja, hogy segítségével megvalósulhasson egy olyan protokoll létrejötte, amely más környezetben és eltérő elektromágneses követőrendszerek esetén is használható lesz.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.