Elektronikai gyártásban alkalmazott röntgenes ellenőrzőberendezések helyezőpont-felismerési algoritmusának fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Balogh Bálint
Elektronikai Technológia Tanszék

Az elektronikai gyártásban az automatikus röntgensugaras ellenőrzőberendezések mind gyakoribb használata indokolja a gyárthatóra és tesztelhetőre tervezés fogalmainak kibővítését. Jelen diplomamunkámban alapjaiban kétféle, tömeggyártásból vett valós példát mutattam arra, hogy ennek hiányában olyan jelenségek léphetnek fel, amelyek meghiúsítják az előbbi folyamatot. Az esettanulmányszerűen bemutatott hibák lényege, hogy a helyezőpontok tervezési és/vagy kivitelezési hiba miatt részben leárnyékoltak, más esetben amorfak és/vagy inhomogének, amit a gyártóknál használt MatriX Technologies röntgensugaras ellenőrzőberendezések standard algoritmuscsomagjában levő helyezőpont-felismerési algoritmus vagy nem ismert fel, vagy pedig helytelenül azonosította középpontjukat.

Dolgozatomban bemutattam néhány, más gyártóknál használt helyezőpont-felismerési algoritmust, és kísérletekkel igazoltam, hogy ezek a módszerek a fennálló problémára nem jelentenek megoldást. Mindezek miatt új módszer kialakítását tűztem ki célomul.

Az összeállított új algoritmus a réginél jóval több és bonyolultabb képfeldolgozási lépéssel rendelkezik, egyebek mellett morfológiai műveleteket, speciális szegmentálási technikákat és szegmensszűréseket alkalmaz, azonban egymagában képes kezelni a négy gyártóegységben jellemző hibákat, alakfüggetlenül működőképes és stabil.

Először a gyártóktól kapott, a régi algoritmus által egyáltalán fel nem ismert helyezőpontokat tartalmazó képadatbázison bizonyítottam 100%-os detektálással, hogy az új algoritmus jobb elődjénél. Szintén így került bizonyításra az is, hogy az új algoritmus nem csak a hibás, de a teljesen hibátlan helyezőpontok felismerésére és közepük helyes azonosítására is alkalmas.

Ezek után három gyártóegységnél történt helyszíni teszteken, többezres darabszámokon nyert megerősítést hipotézisvizsgálatok segítségével, hogy a problémás helyezőpontok esetében legalább 95%-os, de az esetek többségen akár 99%-os konfidenciaszint mellett is állítható, hogy a szakdolgozatom témáját képező új algoritmus többször és/vagy pontosabban ismeri fel a helyezőpontokat és találja meg a közepüket, mint a régi algoritmus vagy az azt helyettesítő módszerek bármelyike.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.