Elektronikai vállalatok környezeti értékelése

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

Az elektronikai vállaltok tevékenységük során számos ponton befolyásolják a környezet állapotát. A diplomatervemben az elektronikai kis és középvállalatok számára kívánok alternatívát biztosítani egy értékelési eljárás keretein belül a környezeti teljesítményük mérésére, és javaslatot teszek az elért eredmények alapján a különböző környezeti tényezők javítására. A szándékom ezzel az értékelő eljárással, hogy az elektronikai kis és középvállalatok mind közép mind hosszútávon megfeleljenek korunk fő környezetvédelmi kihívásainak, és fokozatosan javítsák környezeti teljesítményüket. Az érékelési eljárás kialakításához az ISO 14000 nemzetközi szabványsorozat, az EMAS ajánlás, az ökológiai lábnyom számítás és a Greenpeace értékelő eljárásának tanulmányozásán keresztül vezetett az út.

A diplomaterv első része a fenntartható fejlődéssel, az EU energiapolitikai törekvéseivel, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának hatásaival foglalkozik. Ezeket követi a környezetközpontú irányítási rendszerek és alkalmazási lehetőségeik a vállalatok irányítási rendszerében. Majd az ökológiai lábnyom és biokapacitás számítás, mely egy általános értékelés, ami a Föld eltartó képességét és az emberek által okozott környezeti terhelést elemzi.

Az elektronikai szektornak a környezetre gyakorolt hatását a Greenpeace zöldebb elektronikai útmutatóján keresztül vizsgáltam meg. Az útmutató vezérgondolatai és fő célkitűzései az üvegházhatású gázok nagymértékű csökkentése, a felhasznált energia megújuló forrásokból történő fedezése, a veszélyes anyagoktól mentes készülékek és berendezések előállítása és a beszállítói hálózat felülvizsgálata környezetvédelmi szempontok alapján.

A diplomatervben javasolt értékelési eljárásban a vállalat környezeti kapcsolatainak 14 tényezője kerül pontozásra, különböző súlyozással. A súlyozott pontok összessége, egy komplex környezeti teljesítménymutató. Az egyes területeken elért teljesítményt, és ezek viszonyát egy ideális helyzethez képest a strukturális helyzetdiagram szemlélteti.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.