Elektronikus aláírás használata mobil környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Oláh István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az egyre jobban elterjedő mobil munkaeszközök világában olyan szolgáltatásokra van szükség – mint példáúl az internetes kereskedés – amik esetében elengedhetetlen a bizalmasság és a biztonság. Az E-Group SDX csomag .NET platformon alapuló digitális aláíró és ellenőrző megoldásokat szolgáltat; a feladat ezeknek a platformfüggetlen és mobil változatának a kezdeményezése. Ennek az első lépése, és a szakdolgozat eredménye egy XAdES-T aláírást létrehozó alkalmazás az Android platformra. A XAdES-T egy kiterjesztése az XML alapú XMLDSIG digitális aláírásnak, ami fejlett elektronikus aláírásnak minősül.

Első körben az ideális mobil platform kiválasztását részletezem, ami magábafoglalja a döntési szempontok részletezését, különböző platformok összehasonlítását és végül a döntés indoklását és értékelését.

Az ideális platform kiválasztása után a szükséges technológiai háttérismeretek részletezése következik, ami általános kriptográfiai fogalmak, Java alapú kriptográfiai megoldások és Android fejlesztési ismeretek bemutatásából áll.

A szakdolgozat második fele a megoldást mutatja be; a kriptográfiai core fejlesztése a XAdES szabványok és SDX megoldásokból indul ki és egy saját Java nyelvű implementációját teszi ki egy XAdES-T aláíró algoritmusról. A megoldás másik fele a core-nak egy szolgáltatásba-ágyazásával foglalkozik, amit majd tetszőleges – a core API-t ismerő – alkalmazás igénybevehet, így elérve a kirptográfiai kliens és szolgáltató laza csatolását. Utolsó sorban egy egyszerű Android alkalmazás marad, ami igénybeveszi a szolgáltatást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.