Elektronikus nemlineáris készülékek által a 2-150 kHz frekvencia tartományban kibocsátott vezetett elektromágnes zavarás hatása az AMI és PLC rendszerek működésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varjú György
Villamos Energetika Tanszék

A mai hatékonyságnövelést előtérbe helyező világban, ahol a költségmegtakarítás a legfontosabb cél, igyekszünk a meglévő infrastruktúrát a végletekig kihasználni. Az egyre több feladatot ellátó vezetékrendszerek nem tudják megakadályozni a több funkció egymásra való hatását, egymás zavarását. Ezért számunkra fontos olyan technológiák alkalmazása, meglévők rendszerek szabályozása és zavarkibocsátásának korlátozása, amelyek képesek megfelelni a modern kor követelményeinek.

Feladatom, hogy megvizsgáljam a nemlineáris készülékek zavarkibocsátó hatását a 2-150 kHz-es tartományban, majd a PLC zavartűrő képességét e zavarokra. Továbbá megvizsgálom e tartomány szabványosítási környezetét, illetve ezek hiánya miatt, a folyamat jelenlegi állapotát.

A laborban rendelkezésre álló invertert és PLC-képes készüléket használtam. Megmértem a 2-150 kHz-es tartományban az inverter hatását, ezután a PLC átviteli sebességét (fel- és letöltés esetén is) az említett inverter nélkül, majd az eszköz hálózatra kapcsolását követően is. A méréseket a tanszéki laborban hajtottam végre és igyekeztem rövid időtartományon belül elvégezni, hogy a hálózati változások hatásait minimálisra vegyem.

A feladat fontos, hiszen ki kell deríteni, melyek azok a tényezők amelyeket megváltoztatva javulást eredményeznek a zavarkibocsátásban és -tűrésben, anélkül, hogy más tartományban zavarforrások alakulnának ki.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.