Elektronikus sarzslap megvalósítása MES rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Oláh István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomatervemben egy termelés-végrehajtó (MES) rendszer fejlesztésével foglalkoztam. Az ilyen rendszerek legfontosabb feladata, hogy irányítsák a gyártási folyamatokat. Azonban a folyamatokhoz tartozó gyártási műveletek nem minden esetben teljes körűen nyomon követhetőek. Mindezek mellett a mai világban a vállalatok számára kiemelten fontos szempont a költséghatékonyság növelése és a folyamatok időtartamának minimális szintre történő redukálása. Ezekre a problémákra megoldásképpen szükséges egy olyan elektronikus rekordokkal történő gépi adatszolgáltatás megvalósítása, amely segítségével naplózható, ellenőrizhető és monitorozható egy gyártási folyamat.

A sarzslap egy olyan elektronikusan előállítható dokumentum, amelyen szerepelnek a gyártás egyes fázisai vonalkódokkal azonosítva és az üzemeltető számára legfontosabb információkkal ellátva. A gyártás lépéseinek követése ezeknek a vonalkódoknak a kézi rádiófrekvenciás (RF) olvasó terminálokon történő leolvasásával valósulhat meg.

A diplomamtervemben bemutatásra kerül, hogyan készítettem el a kiegészítő fejlesztéseket egy gyógyszergyártásban használt MES rendszerhez a fenti probléma megoldására. A technikai megoldásaimat részletesen kifejtem, majd bemutatom az elkészült szoftver tesztelésének, validációjának eredményeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.