Elektronikus szervokormány modelljének identifikációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen munkában a Column EPAS típusú rásegítő rendszerek identifikációjának témáját mutatom be. A cél egy eljárás ismertetése, amelynek segítségével a Column EPAS rendszerek főbb paramétereinek értékei becsülhetők meg a mérések kiértékelésével.

A mérések dSpace Autobox környezetben, míg a kiértékelés Matlab-ban történt. Az identifikációs mérések alapja a Column EPAS rendszerek két szabadságfokú lineáris időinvariáns modellje. A meghatározandó paraméterek ennek a modellnek a paraméterei. A két szabadságfokú modellt további részrendszerekre bontva kerültek megállapításra a szükséges mérések. A dolgozatban betekintést nyújtok a megfelelő mérések meghatározásának folyamatába, és leírom azoknak a méréseknek a menetét, amelyek szükségesek a paraméterek becsléséhez. A paraméterbecsléshez a mérések szimulációs hibájának numerikus minimalizálásán alapuló algoritmust implementáltam. Ehhez a szimulációs hibát az adott méréshez alkotott Simulink modell futtatásával határoztam meg.

Az ismertetett eljárás segítségével becslés adható a Column EPAS rásegítő rendszer redukált inerciáira, áttételére, a nyomatékszenzorának merevségére, a villanymotor inerciájára és a motornyomaték szabályzás időállandójára. A viszkózus csillapítások érétkeinek becslése nem lehetséges a bemutatott eljárással. Ennek fő oka, hogy a rendszer egyes tengelyeinek forgása korlátozva van a részrendszerekre bontáskor, így nem lehetséges a rendszert olyan sebességre gyorsítani, amely már a viszkózus csillapítások tartományába esik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.