Elektrosztatikus porleválasztó berendezések modellezési problémái

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss István
Villamos Energetika Tanszék

Diplomamunkámban részletesen megvizsgáltam az elektrosztatikus porleválasztás elméleti hátterét, valamint kitértem a gyakorlatban használatos különféle szerkezeti típusokra. Az elmélettel kapcsolatosan ismertettem azon fizikai folyamatokat, amelyek a leválasztási hatékonyságot jelentősen befolyásolják.

Ezt követően rátértem a BME-VET illetve ÁT együttműködésével készült ESP-modell ismertetésére, az összetett numerikus modell részletes áttanulmányozásával. Kitértem a modell moduljainak részletes ismertetésére, amelyek a különböző fizikai folyamatok csoportjait reprezentálják.

Munkám során megismerkedtem az objektum-orientált szoftverfejlesztés alapelveinek szakma-specifikus alkalmazásával, valamint a teljes programmal. Ehhez kapcsolódóan feltérképeztem, milyen módon implementálja, illetve valósítja meg a program a leválasztási folyamat egyes kulcsfontosságú elemeit reprezentáló osztályokat, valamint az objektumok együttműködését.

Végül a bővebb szimulációs lehetőségek kihasználása érdekében megismerkedtem a jelenleg használatos Pascal-programmal, és segítségével megvizsgáltam a korona-quenching jelenségét, valamint a villamos potenciál szimulálására kidolgoztam egy ígéretes eljárást, mely az alapvető elektrosztatikus egyenletek újszerű megközelítésén alapul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.