Élettani rendszerek állapotainak becslése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Jobbágy Ákos Andor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dolgozatom élettani rendszerek (1-es típusú diabétesz és tumor növekedést leíró modellek) vizsgálatával foglalkozik Lineáris Változó Paraméterű (LPV) alapon. LPV technikák hasznos eszköztárat biztosítanak, melyek lehetővé teszik a lineáris szabályozó, megfigyelő és becslő alkalmazását. A szabályozástechnika a fiziológiai rendszerek területén még napjainkban is sok nehézségbe ütközik többek között a modellek nemlinearitása, időkésleltetése, paraméterbizonytalansága és a szenzorok mérési elvéből fakadó modellezési problémák, alacsony mintavételi frekvencia, valamit a fellépő zaj miatt. Ezen akadályok áthidalását segítheti elő a megfelelő, fejlett Kálmán-szűrési eljárások alkalmazása. Diplomamunkám első felében összefoglaltam a diabétesz modellek fiziológiai, matematikai hátterét, lehetséges diszkretizálási eljárásait és Kálmán-szűrés minőségét mutatom be összehasonlítva két alternatív reprezentációjú LPV modellt. Második felében együttes állapot és paraméterbecsléssel foglalkoztam, alkalmazva Dual és Joint Kálmán-szűrőket. Megvizsgáltam több paraméter együttes becslésének lehetőségét mind diabétesz, mind tumor növekedést leíró modell esetén. Diabétesz esetén az állapot és paraméterbecslést nyílt hurkú, míg tumor esetén zárt hurkú rendszerbe ágyaztam be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.