Élettartam analízis alkalmazásának lehetősége az öregedő villamosenergia-rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Cselkó Richárd
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-ellátás folyamatossága és jó minősége a fogyasztóknak, hálózati engedélyeseknek, rendszerirányítónak és az erőműveknek egyaránt érdeke. Magyarország az európai országok között átlagos kiesési statisztikával rendelkezik, az átviteli- és elosztóhálózatot megfelelően üzemeltetik. Ugyanakkor a villamosenergia-rendszer fejlődése, elterjedése egy hosszú folyamat volt, a berendezéseket, erőműveket folyamatosan helyezték üzembe. Ennek megfelelően a berendezések jelentős része már elérte a tervezéskor várt élettartamát, azonban köszönhetően a kiváló tervező, üzemeltető szakembereknek és a felújításoknak, többségük a tervezett élettartamuk után is biztonsággal működtethető.

Mivel a berendezések kora meghaladja a tervezett élettartamukat, előbb-utóbb számítani lehet arra, hogy nagyszámú berendezés megy majd tönkre viszonylag rövid idő alatt. Ezt az a tény is alátámasztja, hogy a berendezések koreloszlása nem egyenletes, hiszen voltak olyan időszakok, amikor kimagaslóan sok berendezést helyeztek üzembe. Emiatt valószínűsíthető, hogy lesznek olyan időszakok, amikor a korábbiakhoz képest jóval többet kell majd költeni a hálózati elemek cseréjére. A jelenlegi környezetben, amikor az energiacégek számára a korábbiaknál kevesebb forrás áll rendelkezésre beruházásokra és karbantartásokra, kiemelten fontos, hogy eszközeik kezelésével, kicserélésükből adódó költségeik becslésével, a felhasználható pénzügyi erőforrásaik leghatékonyabb elosztásával foglalkozzanak.

Dolgozatomban az élettartam analízist szakirodalmi áttekintéssel, különböző iparágon kívüli, kezdeti alkalmazásaival, szemléletes példákon keresztül mutatom be, továbbá összefoglalom a hozzá tartozó matematikai apparátust.

Az analízis egyik alapja a múltbeli adatok felhasználása. Megvizsgálom, hogy az élettartam analízis matematikai módszereihez mekkora mennyiségű és milyen minőségű adatra van szükség. Általánosan elmondható, hogy a villamos energia elterjedésével a szolgáltatók nem fordítottak kellő figyelmet a hibák, kiesések és a kicserélt berendezések dokumentálására, így az alkalmazás nehézségekbe ütközik. A dolgozatomban olyan módszereket mutatok be, amelyekkel az adathiány okozta nehézségeket leküzdhetjük, szakértői tudással és tapasztalattal ellensúlyozhatjuk.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.